Voor het assembleren, installeren, verhuren, verkopen en onderhouden van compressorinstallaties, persluchtconditioneringsapparatuur
en pneumatische gereedschappen.
Telefoon: +31 (0)6 53.31.29.02, Zwarte Zee 92, 3144 DE Maassluis
Storingstelefoon: +31 (0)6 53.31.29.02